A A A

Informacje i zdjęcia z XXV Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego (12-24 VIII 2018)

Photos and information from the 25th International Master Course for Pianists in Wroclaw (12-24 August 2018)

 

 

XXV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny we Wrocławiu wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Wyczerpując wszystkie możliwości w zakresie zakwaterowania i harmonogramu czasowego sal lekcyjnych, przyjęliśmy 29 pianistek i pianistów z Polski, Chin i Japonii. Byli to studenci i uczniowie Akademii Muzycznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu F. Chopina w Warszawie, Hochschule fur Musik und Theater w Monachium, OSM w Bytomiu, OSM we Wrocławiu, PSM II st. Gdańsku-Wrzeszczu, PSM II st. w Katowicach, PSM II st. w Lublinie, PSM w Lesznie, PSMI st. w Oleśnicy, PSM II st we Wrocławiu, PSM II st. w Zamościu, PSM I i II st w Zgorzelcu, PSM I i II st. w Żaganiu, ShenZhen School of the Arts.

 

Uczestnikom zapewniono:

Czynne i bierne uczestnictwo w prawie 120 lekcjach (godziny zegarowe) profesorów kursu (Andrzej Jasiński i Aleksiej Orłowiecki) oraz prowadzonych przez nich próbach do koncertów, udział w  5 wykładach teoretycznych na tematy: percepcja dźwięku akustyka sal koncertowych, technika nagrań (dr Maurycy Kin) nauka techniki gry á vista i funkcjonowanie fortepianu (Juliusz Adamowski). Zajęcia Kursu tłumaczyli Dariusz Adamowski mgr filologii angielskiej i Jan Kazem Bek filolog rosyjski, muzyk. 22 fortepiany przygotował; dla potrzeb kursu stroiciel Stefan Pilcer.

 

Zapewniono dobre warunki do ćwiczeń w Akademii Muzycznej), zakwaterowania (jedno i dwuosobowe pokoje w hotelu Savoy) i wyżywienia (śniadania i kolacje na zasadzie „szwedzkiego stołu”). Hotel jest zlokalizowany w pobliżu sal zajęć Kursu.

 

W zaplanowanych salach i terminach odbyło się pięć koncertów kursu we Wrocławiu, Brzegu i Dusznikach Zdroju. W koncertach wystąpiło 21 uczestników, którzy dali 29 występów solistycznych

 

Kurs organizowany został przez Towarzystwo im. F. Liszta we Wrocławiu przy współpracy i pomocy Klubu Muzyki i Literatury Akademii Muzycznej ii Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju oraz Buddy Collette Musical Arts Foundation in Los Angeles. Realizacje kursu umożliwiły dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Gminę Wrocław, wpłaty uczestników kursu oraz własny wkład finansowy TiFL. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne sprawował Juliusz Adamowski.

 

 

The 25th edition of the Master Course for Pianists in Wroclaw attracted a lot of interest. The course was attended by 29 pianists from China, Japan and Poland, which was the highest number we could admit due to accommodation and time frames capacity.

The participants were students and graduates of:

Music Academies in Katowice, Krakow, Poznan, Wroclaw, Artistic Department of the Silesian University in Cieszyn, Chopin University in Warsaw, l’Ecole Normale de Musique de Paris (Anne Quefelec), Hochschule für Musik und Theater München, PZSM in Bydgoszcz, Music School in Bytom,  Complex of Music Schools in Bielsko-Biała, Complex of Music Schools in Gdańsk-Wrzeszcz,  Secondary Music Schools in Krosno, in Torun, in Warsaw.

All the participants were provided with:

active and passive participation in nearly 120 hours of classes with the course professors (Andrzej Jasiński and Roman Salyutov) and concert rehearsals, 5 theoretical lectures: perception of sound, acoustics of concert halls, recording techniques, in the Department of Acoustics at the Wroclaw University of Technology (dr Maurycy Kin), á vista piano playing and functioning of the piano (Juliusz Adamowski). The pianotuner Stefan Pilcer prepared 22 grand pianos; for the needs of the course, We provided good practicing facilities in the Music Academy), accommodation (single and double rooms in Savoy Hotel) and full board (including self-service breafasts and suppers). The Hotel is located in close vicinity to the class venues.

The course classes were translated by Dariusz Adamowski, MA in English Language and Jan Kazem Bek, Russian philologist and musician.. The course included five concerts (at the Wroclaw Philharmonic Hall, Music and Literature Club in Wroclaw, Silesian Piast Dynasty Castle in Brzeg, Chopin Manor House in Duszniki Zdrój) with participation of 21 participants, who gave 29 soloist performances (6 pianists performed twice, one pianist played three times).

The Course has been organised by the F. Liszt Society in cooperation with: National Forum of Music, Music and Literature Club in Wroclaw, Karol Lipiński Music Academy in Wroclaw, Silesian Piast Dynasty Museum in Brzeg, Culture and Sport Centre in Duszniki Zdrój, Buddy Collette Musical Arts Foundation in Los Angeles. The Course is financially supported by Minister of Culture and National Heritage, Commune of Wroclaw and subsidies from 29th participants' fees and the Society's own financial contribution. Artistic and organizational management was held by Juliusz Adamowski.

 

 

Zdjęcia z koncertu w Zamku Piastów Ślaskich w Brzegu 21 sierpnia 2018 r. Photos by Adam Boberski

 

Photos from the concert in the Silesian Piast Dynasty Castle 21.08.2018. Fot. Adam Boberski.

 

 

 

 • <b>I rząd (od lewej): / 1st row (from the left):</b> Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury, Jan Kazem-Bek – tłumacz / interpreter, profesor Aleksiej Orłowiecki, profesor Andrzej Jasiński, Juliusz. Adamowski - kierownik kursu, dr Maurycy Kin - wykładowca, Stefan Pilcer - stroiciel, Miho Nishimura (Japonia).<br> <b>rzędy II i III (od lewej): / rows 2nd and 3rd (from the left): </b> Walter Nowak, Dariusz Adamowski - tłumacz / interpreter, Karolina Wahl, Marta Czech, Barbara Osada, Nicole Kiełbasiewicz, Michalina Rzeszutek, Elżbieta Ziarnik, Anna Guja, Emilia Stefanowska, Paulina Zaręba, Laura Żybura, Justyna Wróblewska, Angelika Niemiec, Xinyi Han (Chiny), Mikołaj Ferenc, Xintian Zhu (Chiny), <br> <b>rząd IV (od lewej): / 4th row (from the left): </b> Leonhard Krahforst,.Michał Selwesiuk, Bartosz Kurdybacha, Jakub Chwastyniak, Jacek Blach-Siewierski, Krzysztof Goliszek, Tomasz Kotłowski, Hubert Boczniewicz, Aleksander Opolski, Natalia Sperczyńska, Marek Kąkol.<br>

  I rząd (od lewej): / 1st row (from the left): Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury, Jan Kazem-Bek – tłumacz / interpreter, profesor Aleksiej Orłowiecki, profesor Andrzej Jasiński, Juliusz. Adamowski - kierownik kursu, dr Maurycy Kin - wykładowca, Stefan Pilcer - stroiciel, Miho Nishimura (Japonia).
  rzędy II i III (od lewej): / rows 2nd and 3rd (from the left): Walter Nowak, Dariusz Adamowski - tłumacz / interpreter, Karolina Wahl, Marta Czech, Barbara Osada, Nicole Kiełbasiewicz, Michalina Rzeszutek, Elżbieta Ziarnik, Anna Guja, Emilia Stefanowska, Paulina Zaręba, Laura Żybura, Justyna Wróblewska, Angelika Niemiec, Xinyi Han (Chiny), Mikołaj Ferenc, Xintian Zhu (Chiny),
  rząd IV (od lewej): / 4th row (from the left): Leonhard Krahforst,.Michał Selwesiuk, Bartosz Kurdybacha, Jakub Chwastyniak, Jacek Blach-Siewierski, Krzysztof Goliszek, Tomasz Kotłowski, Hubert Boczniewicz, Aleksander Opolski, Natalia Sperczyńska, Marek Kąkol.

 • Spotkanie otwierające kurs (Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu / The opening Cremony in the Music and Literature Club. W pierwszym rzędzie od lewej: / 1st row (from the left): Tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek, prof. Alexei Orlovetsky, Jadwiga Jasińska, prof. Andrzej Jasiński. Fot. Andrzej Solnica. 3.

  Spotkanie otwierające kurs (Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu / The opening Cremony in the Music and Literature Club. W pierwszym rzędzie od lewej: / 1st row (from the left): Tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek, prof. Alexei Orlovetsky, Jadwiga Jasińska, prof. Andrzej Jasiński. Fot. Andrzej Solnica. 3.

 • Recital inauguracyjny / opening recital - Marta Czech. Fot. Andrzej Solnica.

  Recital inauguracyjny / opening recital - Marta Czech. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Leonhard Krahforst. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Leonhard Krahforst. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Karolina Wahl. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Karolina Wahl. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Barbara Osada. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Barbara Osada. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Barbara Osada, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Barbara Osada, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Barbara Osada. Fot. Andrzej Solnica.

  Barbara Osada. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Nicole Kiełbasiewicz. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Nicole Kiełbasiewicz. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Anna Guja, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Anna Guja, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Michalina Rzeszutek, Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Michalina Rzeszutek, Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Michalina Rzeszutek, Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Michalina Rzeszutek, Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Paulina Zaręba, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Paulina Zaręba, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Karolina Wahl, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Karolina Wahl, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Karolina Wahl. Fot. Andrzej Solnica.

  Karolina Wahl. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Barbara Osada. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Barbara Osada. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Natalia Sperczyńska. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Natalia Sperczyńska. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Paulina Zaręba, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Paulina Zaręba, tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Słuchaczki lekcji / audience of lesson prof. Andrzej Jasinski. Fot. Andrzej Solnica.

  Słuchaczki lekcji / audience of lesson prof. Andrzej Jasinski. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Juliusz Adamowski. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Marek Kąkol. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Marek Kąkol. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Marek Kąkol. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Marek Kąkol. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Michalina Rzeszutek. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Michalina Rzeszutek. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Barbara Osada. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Barbara Osada. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Laura Żybura. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Laura Żybura. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Laura Żybura. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Laura Żybura. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Xinyi Han. . Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Xinyi Han. . Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Miho Nishimura. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Miho Nishimura. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Xintian Zhu. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Xintian Zhu. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Xintian Zhu. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Xintian Zhu. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Weronika Manikowska-Górska i Mikołaj Ferenc. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Weronika Manikowska-Górska i Mikołaj Ferenc. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Weronika Manikowska-Górska i Mikołaj Ferenc. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

  Weronika Manikowska-Górska i Mikołaj Ferenc. Koncert w Sali Filharmonii Wrocławskiej w Narodowym Forum Muzyki / Concert in the Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.2018, Fot. A. Solnica.

 • Od lewej / from left: Marek Kąkol, Xinyi Han (Chiny), Xintian Zhu (Chiny), Mikołaj Ferenc, Miho Nishimura (Japonia),                  Weronika Manikowska-Górska, Barbara Osada, Laura Żybura, Michalina Rzeszutek po koncercie w Sali Filharmonii Wrocławskiej NFM / / after the concert in the Wroclaw Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.201818.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: Marek Kąkol, Xinyi Han (Chiny), Xintian Zhu (Chiny), Mikołaj Ferenc, Miho Nishimura (Japonia), Weronika Manikowska-Górska, Barbara Osada, Laura Żybura, Michalina Rzeszutek po koncercie w Sali Filharmonii Wrocławskiej NFM / / after the concert in the Wroclaw Philharmonic Hall of the National Forum of Music 18.08.201818.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: Weronika Manikowska-Górska, Mikołaj Ferenc, Xinyi Han (Chiny), Miho Nishimura (Japonia) Justyna Wróblewska, Michał Sylwesiuk, Anna Guja, Jakub Chwastyniak, Juliusz Adamowski po koncercie w Dworku im. Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju / after the concert in the Chopin Manor House in Duszniki Zdrój 19.08.2019. Fot. Michał Sylwesiuk.

  Od lewej / from left: Weronika Manikowska-Górska, Mikołaj Ferenc, Xinyi Han (Chiny), Miho Nishimura (Japonia) Justyna Wróblewska, Michał Sylwesiuk, Anna Guja, Jakub Chwastyniak, Juliusz Adamowski po koncercie w Dworku im. Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju / after the concert in the Chopin Manor House in Duszniki Zdrój 19.08.2019. Fot. Michał Sylwesiuk.

 • Miho Nishimura (Japonia) podczas koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu / during the concert in the Silesian Piast Dynasty Castle 21.08.2018. Fot. Adam Boberski.

  Miho Nishimura (Japonia) podczas koncertu w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu / during the concert in the Silesian Piast Dynasty Castle 21.08.2018. Fot. Adam Boberski.

 • Od lewej / from left:: Miho Nishimura (Japonia), Emilia Stefanowska, Michalina Rzeszutek, Elżbieta Ziarnik, Krzysztof Goliszek, Leonard Krahforst, Juliusz Adamowski po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu / after the concert in the Silesian Piast Dynasty Castle 21.08.2018. Fot. Adam Boberski.

  Od lewej / from left:: Miho Nishimura (Japonia), Emilia Stefanowska, Michalina Rzeszutek, Elżbieta Ziarnik, Krzysztof Goliszek, Leonard Krahforst, Juliusz Adamowski po koncercie w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu / after the concert in the Silesian Piast Dynasty Castle 21.08.2018. Fot. Adam Boberski.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Angelika Niemiec tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Angelika Niemiec tłumacz / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Angelika Niemiec, Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Angelika Niemiec, Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Andrzej Jasiński, Xintian Zhu. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Andrzej Jasiński, Xintian Zhu. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky, Jacek Blach-Siewierski. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky, Jacek Blach-Siewierski. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Annie Rymarczuk, kierowniczce / manager of the Hotelu Savoy. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Annie Rymarczuk, kierowniczce / manager of the Hotelu Savoy. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Ryszardowi Sławczyńskiemu, dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury / manager of the Music and Literature Club. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Ryszardowi Sławczyńskiemu, dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury / manager of the Music and Literature Club. Fot. Andrzej Solnica.

 • Prof. Alexei Orlovetsky.. Fot. Andrzej Solnica.

  Prof. Alexei Orlovetsky.. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Jan Kazem-Bek, tłumacz kursu / course interpreter. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Jan Kazem-Bek, tłumacz kursu / course interpreter. Fot. Andrzej Solnica.

 • Marek Kąkol. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

  Marek Kąkol. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

 • Karolina Wahl. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

  Karolina Wahl. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

 • Justyna Wróblewska. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

  Justyna Wróblewska. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

 • Słuchacze. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.vv

  Słuchacze. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.vv

 • Laura Żybura. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

  Laura Żybura. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

 • Aleksander Opolski. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

  Aleksander Opolski. Koncert zakończeniowy. Klub Muzyki i Literatury / Closing concert. Music and Literature Club, 23.08.2018. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski,Dariusz Adamowski, Krzysztof Goliszek - wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski,Dariusz Adamowski, Krzysztof Goliszek - wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Xinyi Han, Dariusz Adamowski - wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Xinyi Han, Dariusz Adamowski - wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Fot. Andrzej Solnica.

 • Wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Słuchacze / audience. Fot. Andrzej Solnica.

  Wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Słuchacze / audience. Fot. Andrzej Solnica.

 • Wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Słuchacze / audience. Fot. Andrzej Solnica.

  Wręczenie dyplomów / handing of diplomas. Słuchacze / audience. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Dariusz Adamowskii, Marek Kąkol - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Dariusz Adamowskii, Marek Kąkol - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Xintian Zhu - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Xintian Zhu - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Tomasz Kotłowski - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Tomasz Kotłowski - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Walter Nowak. - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Walter Nowak. - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

 • Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Dariusz Adamowski, Justyna Wróblewska. - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

  Od lewej / from left: prof. Alexei Orlovetsky, Juliusz Adamowski, Dariusz Adamowski, Justyna Wróblewska. - wręczenie dyplomów / handing of diplomas.. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Dr Maurycy Kin – wykładowcy kursu / course lecturer. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski dziękuje / thanking Dr Maurycy Kin – wykładowcy kursu / course lecturer. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące XXV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny we Wrocławiu (prawdopodobnie ostatni). Meeting closing the 25th (probably the last) International Master Course for Pianists in Wroclaw. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące XXV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny we Wrocławiu (prawdopodobnie ostatni). Meeting closing the 25th (probably the last) International Master Course for Pianists in Wroclaw. Fot. Andrzej Solnica.

 • Juliusz Adamowski - kierownik artystyczny i organizacyjny Kursu / Artistic and Organisational Director of the Course. Fot. Andrzej Solnica.

  Juliusz Adamowski - kierownik artystyczny i organizacyjny Kursu / Artistic and Organisational Director of the Course. Fot. Andrzej Solnica.

 • Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury dziękuje / Manager of the Music and Literature Club thanking prof. Alexei Orlovetsky. Fot. Andrzej Solnica.

  Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury dziękuje / Manager of the Music and Literature Club thanking prof. Alexei Orlovetsky. Fot. Andrzej Solnica.

 • Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury dziękuje tłumaczowi / Manager of the Music and Literature Club thanking the interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Fot. Andrzej Solnica.

  Ryszard Sławczyński - Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury dziękuje tłumaczowi / Manager of the Music and Literature Club thanking the interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące XXV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny we Wrocławiu (prawdopodobnie ostatni) / Meeting closing the 25th (probably the last) International Master Course for Pianists in Wroclaw. Juliusz Adamowski dziękuje profesorom, wykładowcom, uczestnikom i współorganizatorom kursu / Juliusz Adamowski thanking the professors, lecturers, participants and coorganisers. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące XXV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny we Wrocławiu (prawdopodobnie ostatni) / Meeting closing the 25th (probably the last) International Master Course for Pianists in Wroclaw. Juliusz Adamowski dziękuje profesorom, wykładowcom, uczestnikom i współorganizatorom kursu / Juliusz Adamowski thanking the professors, lecturers, participants and coorganisers. Fot. Andrzej Solnica.

 • Spotkanie kończące XXV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny we Wrocławiu (prawdopodobnie ostatni) / Meeting closing the 25th (probably the last) International Master Course for Pianists in Wroclaw. Uczestnicy dziękują / Participants thanking prof. Alexei Orlovetsky i tłumaczowi / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

  Spotkanie kończące XXV Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny we Wrocławiu (prawdopodobnie ostatni) / Meeting closing the 25th (probably the last) International Master Course for Pianists in Wroclaw. Uczestnicy dziękują / Participants thanking prof. Alexei Orlovetsky i tłumaczowi / interpreter Jan Kazem-Bek. Fot. Andrzej Solnica.

 • Do zobaczenia! / Good bye! Fot. Andrzej Solnica.

  Do zobaczenia! / Good bye! Fot. Andrzej Solnica.