A A A

Wybór nowych władz Towarzystwa im. Ferenca Liszta - 2008

24 lutego br. w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się V Walne Zgromadzenie Członków TiFL. Wybrano nowe władze Towarzystwa: Prezesem ponownie został Juliusz Adamowski (Wrocław), większość członków Zarządu też będzie pełniła kolejny raz swoje funkcje. Wiceprezesami zostali Barbara Duber (Brzeg) i Zbigniew Faryniarz (Wrocław), Skarbnikiem - Janusz Oleszczuk (Brzeg), Sekretarzem - Andrzej Czyż (Brzeg), Członkami Zarządu: Danuta Mroczek-Szlezer (Kraków), Aleksandra Rzewuska (Trzebnica), Michał Błaszczyk (Wrocław) i Paweł Kozerski (Brzeg). Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jadwiga Oleszczuk (Brzeg), Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego - Zdzisław Bednarek (Brzeg). Zebranie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, wszystkie decyzje personalne zostały podjęte jednogłośnie, decyzje statutowe - prawie jednogłośnie.

 • rozpoczęło się tradycyjnie muzyką. II Rapsodię węgierską F. Liszta gra Maciej Pabich.

  rozpoczęło się tradycyjnie muzyką. II Rapsodię węgierską F. Liszta gra Maciej Pabich.

 • Od lewej: Elina Romińska - była długoletnia Dyrektor Muzeum w Nysie, Wacław Romiński, Juliusz Adamowski, Paweł Kozerski - Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Gospodarz Zgromadzenia. Fot. Maciej Szwed.

  Od lewej: Elina Romińska - była długoletnia Dyrektor Muzeum w Nysie, Wacław Romiński, Juliusz Adamowski, Paweł Kozerski - Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Gospodarz Zgromadzenia. Fot. Maciej Szwed.

 • Od lewej: Zdzisław Bednarek - Przewodniczący Zgromadzenia (jeden z Członków Założycieli TiFL), Sekretarz Zgromadzenia Janusz Oleszczuk. Fot. Maciej Szwed.

  Od lewej: Zdzisław Bednarek - Przewodniczący Zgromadzenia (jeden z Członków Założycieli TiFL), Sekretarz Zgromadzenia Janusz Oleszczuk. Fot. Maciej Szwed.

 • Od lewej: Zdzisław Bednarek i Juliusz Adamowski podczas dyskuji nad zmianami w statucie TiFL. Fot. Maciej Szwed.

  Od lewej: Zdzisław Bednarek i Juliusz Adamowski podczas dyskuji nad zmianami w statucie TiFL. Fot. Maciej Szwed.

 • Członkowie nowowybranego Zarządu (od lewej: Zbigniew Faryniarz, Barbara Duber, Danuta Mroczek-Szlezer i Juliusz Adamowski (Członkowie- Założyciele TiFL).

  Członkowie nowowybranego Zarządu (od lewej: Zbigniew Faryniarz, Barbara Duber, Danuta Mroczek-Szlezer i Juliusz Adamowski (Członkowie- Założyciele TiFL).

 • Uczestnicy V Walnego Zgromadzenia Członków TiFL. Fot. Maciej Szwed.

  Uczestnicy V Walnego Zgromadzenia Członków TiFL. Fot. Maciej Szwed.

 • Zamek Piastów Śląskich w Brzegu (miejsce comiesięcznych Wieczorów lisztowskich od 1990 r). Fot. Maciej Szwed.

  Zamek Piastów Śląskich w Brzegu (miejsce comiesięcznych Wieczorów lisztowskich od 1990 r). Fot. Maciej Szwed.

 • Podpisywanie listy obecności, odbiór mandatów i materiałów informacyjnych; w tle wystawa dot. działalności TiFL. Fot. Maciej Szwed.

  Podpisywanie listy obecności, odbiór mandatów i materiałów informacyjnych; w tle wystawa dot. działalności TiFL. Fot. Maciej Szwed.