A A A

Zdjęcia i nagrania z koncertów I. Hayduk, T. Rudnickiego i M. Szymańskiego w 2022 r..

Zdjęcia i relacje medialne z koncertów Tria (Izabela Hayduk-Hawrylak – fortepian, Tomasz Rudnicki – bas baryton, Marek Szymański – flet w roku 2022 r.
Photos and media reviews of concerts from Trio (Izabela Hayduk-Hawrylak – piano, Tomasz
Rudnicki – bass-baritone, Marek Szymański – flute) in 2022.

Koncerty, które odbyły się w dniach 19 , 21 i 27 marca 2022 r. w Brzegu, Oławie i  Wrocławiu, 12 maja w Obornikach Śląskich i  9 grudnia w Trzebnicy, zostały bardzo dobrze przyjęte przez licznie zgromadzonych słuchaczy.
The concerts, which took place on March 19, 21 and 27, 2022 in Brzeg, Oława and Wrocław, on May 12 in Oborniki Śląskie and on December 9 in Trzebnica, were very well received by the numerous listeners.

Koncerty były współfinansowane przez Samorządy: Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnickiego, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Brzeg, Gminy Wrocław, Centrum Sztuki w Oławie oraz Towarzystwo im. F. Liszta.
The concerts were co-financed by the local governments of: the Lower Silesian Voivodship, the Trzebnica District, the Oborniki Śląskie Commune, the Brzeg Commune, the Wrocław Commune, the Art Center in Oława and the  F. Liszt. Society.

Trzy nagrania na facebooku Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu transmisji online koncertu 19 III 2022:
Three Facebook recordings of the Museum of the Silesian Piasts in Brzeg, online broadcast of the concert on March 19, 2020:

https://www.facebook.com/zamekBrzeg/videos/840513800680892

https://www.facebook.com/zamekBrzeg/videos/838201870452470

https://www.facebook.com/zamekBrzeg/videos/717768089213029/

 

Nagranie transmisji online koncertu w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 27.03.2022:
Recording of the online broadcast of the concert at the Music and Literature Club in Wrocław, March 27, 2022:

https://www.youtube.com/watch?v=MAnjULXc_rA

 

Cztery fragmenty koncertu w Saloniku w Obornikach Śląskich 12.05.2022:
Four fragments of the concert in Thessaloniki in Oborniki  Śląskie on May 12, 2022:

https://www.facebook.com/salonikobornikisl/videos/827559788211717

https://www.facebook.com/salonikobornikisl/

https://www.facebook.com/salonikobornikisl/videos/

https://www.facebook.com/salonikobornikisl/videos/

 

 

 

 • 1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022. Anna Techmańska, Wice Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Fot. Tomasz Dragan.<br> 1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022. Anna Techmańska, Vice Director of the Museum of the Silesian Piasts in Brzeg. Photo by Tomasz Dragan.

  1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022. Anna Techmańska, Wice Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Fot. Tomasz Dragan.
  1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022. Anna Techmańska, Vice Director of the Museum of the Silesian Piasts in Brzeg. Photo by Tomasz Dragan.

 • 1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022. Anna Techmańska, Wice Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Fot. Tomasz Dragan.<br> 1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022. Anna Techmańska, Vice Director of the Museum of the Silesian Piasts in Brzeg. Photo by Tomasz Dragan.

  1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022. Anna Techmańska, Wice Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Fot. Tomasz Dragan.
  1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022. Anna Techmańska, Vice Director of the Museum of the Silesian Piasts in Brzeg. Photo by Tomasz Dragan.

 • 1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022. Juliusz Adamowski. Fot. Tomasz Dragan. .<br> 1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022. Juliusz Adamowski. Photo by Tomasz Dragan.

  1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022. Juliusz Adamowski. Fot. Tomasz Dragan. .
  1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022. Juliusz Adamowski. Photo by Tomasz Dragan.

 • 1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022.<br> Od lewej Tomasz Rudnicki, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak. Fot. Tomasz Dragan.<br> 1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022. <br> From left: Tomas Rudnicki, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak. Photo by Tomasz Dragan.

  1429 Wieczór lisztowski – Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 19.03.2022.
  Od lewej Tomasz Rudnicki, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak. Fot. Tomasz Dragan.
  1429th Liszt Evening - Castle of the Silesian Piasts in Brzeg, March 19, 2022.
  From left: Tomas Rudnicki, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak. Photo by Tomasz Dragan.

 • 1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica. <br>. 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

  1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica.
  . 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica. <br>. 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

  1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica.
  . 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica. <br>. 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

  1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica.
  . 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica. <br>. 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

  1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica.
  . 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica. <br>. 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

  1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Fot. Andrzej Solnica.
  . 1431tst Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, May 27, 2022. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Słuchacze. Fot. Andrzej Solnica. <br>. 1431st Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, March 27, 2022. The audience. Photo by Andrzej Solnica.

  1431 Wieczór lisztowski – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 27.03..2022. Słuchacze. Fot. Andrzej Solnica.
  . 1431st Liszt Evening – Music and Literature Club in Wrocław, March 27, 2022. The audience. Photo by Andrzej Solnica.

 • 1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Juliusz Adamowski. Fot. Jolanta Nitka. <br>.  1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

  1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Juliusz Adamowski. Fot. Jolanta Nitka.
  . 1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Juliusz Adamowski - commentary. Photo by Jolanta Nitka.

 • 1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Izabela Hayduk-Hawrylak – fortepian, Marek Szymański – flet. Fot. Jolanta Nitka. <br>.  1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Izabela Hayduk-Hawrylak – piano, Marek Szymański – flute. Photo by Jolanta Nitka

  1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Izabela Hayduk-Hawrylak – fortepian, Marek Szymański – flet. Fot. Jolanta Nitka.
  . 1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Izabela Hayduk-Hawrylak – piano, Marek Szymański – flute. Photo by Jolanta Nitka

 • 1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Marek Szymański. Fot. Jolanta Nitka. <br>.  1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Marek Szymański. Photo by Jolanta Nitka

  1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Marek Szymański. Fot. Jolanta Nitka.
  . 1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Marek Szymański. Photo by Jolanta Nitka

 • 1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Izabela Hayduk-Hawrylak, Tomasz Rudnicki. Fot. Jolanta Nitka. <br>.  1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Izabela Hayduk-Hawrylak, Tomasz Rudnicki. Photo by Jolanta Nitka

  1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Izabela Hayduk-Hawrylak, Tomasz Rudnicki. Fot. Jolanta Nitka.
  . 1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022. Izabela Hayduk-Hawrylak, Tomasz Rudnicki. Photo by Jolanta Nitka

 • 1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Od lewej: Izabela Hayduk-Hawrylak - piano, Marek Szymański -flute, Tomasz Rudnicki - bass-baritone, Juliusz Adamowski - commentary. Fot. Jolanta Nitka. <br>.  1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022, Izabela Hayduk-Hawrylak – piano, Marek Szymański -flute, Tomasz Rudnicki – bass-baritone, Juliusz Adamowski – commentary. Photo by Jolanta Nitka.

  1437 Wieczór lisztowski – Salonik w Obornikach Śląskich, 12.05.2022. Od lewej: Izabela Hayduk-Hawrylak - piano, Marek Szymański -flute, Tomasz Rudnicki - bass-baritone, Juliusz Adamowski - commentary. Fot. Jolanta Nitka.
  . 1437th Liszt Evening - Oborniki Slaskie, Parlour, May 12, 2022, Izabela Hayduk-Hawrylak – piano, Marek Szymański -flute, Tomasz Rudnicki – bass-baritone, Juliusz Adamowski – commentary. Photo by Jolanta Nitka.

 • 1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Fot. Waldemar Marzec. <br>.  1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. Photo by Waldemar Marzec.

  1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Fot. Waldemar Marzec.
  . 1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Fot. Waldemar Marzec. <br>.  1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. Photo by Waldemar Marzec.

  1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Fot. Waldemar Marzec.
  . 1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Od lewej: Juliusz Adamowski , Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Tomasz Rudnicki. Fot. Waldemar Marzec. <br>.  1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. From left: Juliusz Adamowski, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak – Starost of the Trzebnica District, Tomasz Rudnicki. Photo by Waldemar Marzec.

  1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Od lewej: Juliusz Adamowski , Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Tomasz Rudnicki. Fot. Waldemar Marzec.
  . 1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. From left: Juliusz Adamowski, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak – Starost of the Trzebnica District, Tomasz Rudnicki. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Od lewej: Juliusz Adamowski , Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Tomasz Rudnicki. Fot. Waldemar Marzec. <br>.  1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. From left: Od lewej: Juliusz Adamowski, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak - Starost of the Trzebnica District, Tomasz Rudnicki. Photo by Waldemar Marzec.

  1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Od lewej: Juliusz Adamowski , Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Tomasz Rudnicki. Fot. Waldemar Marzec.
  . 1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. From left: Od lewej: Juliusz Adamowski, Marek Szymański, Izabela Hayduk-Hawrylak, Małgorzata Matusiak - Starost of the Trzebnica District, Tomasz Rudnicki. Photo by Waldemar Marzec.

 • 1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatu Trzebnickiego i Juliusz Adamowski – Prezes Towarzystwa im. F. Liszta. Fot. Waldemar Marzec. <br>.  1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. Małgorzata Matusiak - Starost of the Trzebnica District and Juliusz Adamowski - President of the F.Liszt Society. Photo by Waldemar Marzec.

  1456 Wieczór lisztowski – Sala Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 09.12.2022. Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatu Trzebnickiego i Juliusz Adamowski – Prezes Towarzystwa im. F. Liszta. Fot. Waldemar Marzec.
  . 1456th Liszt Evening – Trzebnica District, December 9, 2022. Małgorzata Matusiak - Starost of the Trzebnica District and Juliusz Adamowski - President of the F.Liszt Society. Photo by Waldemar Marzec.