A A A

Zdjęcia z I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego - 1999

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Liszta we Wrocławiu odbył się w dniach 1 - 10 października 1999 r.

 • Marszałek Województwa prof. Jan Waszkiewicz i Prezes TiFL Juliusz Adamowski otwierają konkurs.

  Marszałek Województwa prof. Jan Waszkiewicz i Prezes TiFL Juliusz Adamowski otwierają konkurs.

 • Aleksiej Orłowiecki i Marek Pijarowski podczas koncertu inauguracyjnego.

  Aleksiej Orłowiecki i Marek Pijarowski podczas koncertu inauguracyjnego.

 • Wręczenie dyplomów na konkursie. Po lewej: Jurorzy - Aleksiej Orłowiecki, profesorowie Istvan Lantos, Alexander Jenner, Włodzimierz Obidowicz, Andrzej Jasiński i Wiktor Mierżanow (przewodniczący Jury). Sponsorzy: Krzysztof Fiks - właściciel firmy "Pianofiks", prof. Jan Waszkiewicz, dyrektor Adrianna Poniecka-Piekutowska reprezentująca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Janos Tischler reprezentujący Ambasadę Republiki Węgierskiej, Edward Kawicki - dyrektor Regionalnego Oddziału PKO BP we Wrocławiu oraz dr inż. Ryszard Kabat - prezes Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej SA w Lubinie. Stoją Dariusz Adamowski - tłumacz i Dorota Kanafa kierująca Biurem Konkursu. Po prawej w pierwszym rzędzie laureaci Evelina Borbei, Tatiana Łarionowa, Aleksiej Komarow, Hanna Holeksa i Maciej Pabich, w drugim rzędzie półfinaliści Yu Lu-Hui, Łukasz Jungowski i Michał Szczepański. Przy mikrofonie dyrektor Konkursu i sekretarz Jury Juliusz Adamowski.

  Wręczenie dyplomów na konkursie. Po lewej: Jurorzy - Aleksiej Orłowiecki, profesorowie Istvan Lantos, Alexander Jenner, Włodzimierz Obidowicz, Andrzej Jasiński i Wiktor Mierżanow (przewodniczący Jury). Sponsorzy: Krzysztof Fiks - właściciel firmy "Pianofiks", prof. Jan Waszkiewicz, dyrektor Adrianna Poniecka-Piekutowska reprezentująca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Janos Tischler reprezentujący Ambasadę Republiki Węgierskiej, Edward Kawicki - dyrektor Regionalnego Oddziału PKO BP we Wrocławiu oraz dr inż. Ryszard Kabat - prezes Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej SA w Lubinie. Stoją Dariusz Adamowski - tłumacz i Dorota Kanafa kierująca Biurem Konkursu. Po prawej w pierwszym rzędzie laureaci Evelina Borbei, Tatiana Łarionowa, Aleksiej Komarow, Hanna Holeksa i Maciej Pabich, w drugim rzędzie półfinaliści Yu Lu-Hui, Łukasz Jungowski i Michał Szczepański. Przy mikrofonie dyrektor Konkursu i sekretarz Jury Juliusz Adamowski.

 • Laureatka I Nagrody Evelina Borbei przyjmuje gratulacje od dyr. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej.

  Laureatka I Nagrody Evelina Borbei przyjmuje gratulacje od dyr. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej.

 • Laureat II Nagrody Maciej Pabich przyjmuje gratulacje od prof. Jana Waszkiewicza i prof. Wiktora Mierzanowa.

  Laureat II Nagrody Maciej Pabich przyjmuje gratulacje od prof. Jana Waszkiewicza i prof. Wiktora Mierzanowa.

 • Laureat II Nagrody Maciej Pabich.

  Laureat II Nagrody Maciej Pabich.

 • Laureat III Nagrody Aleksiej Komarow.

  Laureat III Nagrody Aleksiej Komarow.

 • Laureatka IV Nagrody Tatiana Łarionowa.

  Laureatka IV Nagrody Tatiana Łarionowa.

 • Laureatka V Nagrody Hanna Holeksa.

  Laureatka V Nagrody Hanna Holeksa.

 • Dorota Kanafa i Dariusz Adamowski podczas prowadzenia przesłuchań finałowych.

  Dorota Kanafa i Dariusz Adamowski podczas prowadzenia przesłuchań finałowych.

 • Hrabia Wojciech Dzieduszycki i Juliusz Adamowski wznoszą pierwszy toast na bankiecie kończącym konkurs.

  Hrabia Wojciech Dzieduszycki i Juliusz Adamowski wznoszą pierwszy toast na bankiecie kończącym konkurs.

 • Sponsorzy Konkursu Prezes DSI S.A. Ryszard Kabat, prof. Jan Waszkiewicz z małżonką i dyrektor Edward Kawicki w przerwie koncertu laureatów.

  Sponsorzy Konkursu Prezes DSI S.A. Ryszard Kabat, prof. Jan Waszkiewicz z małżonką i dyrektor Edward Kawicki w przerwie koncertu laureatów.

 • Sponsor Konkursu Prezes Elektrociepłowni Wrocław SA Józef Pupka 	  w rozmowie z Dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej Tadeuszem Nesterowiczem. Na drugim planie 	 dr nauk med. Jerzy Ferber Wiceprezes TiFL.

  Sponsor Konkursu Prezes Elektrociepłowni Wrocław SA Józef Pupka w rozmowie z Dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej Tadeuszem Nesterowiczem. Na drugim planie dr nauk med. Jerzy Ferber Wiceprezes TiFL.

 • Słuchacze finału Konkursu.

  Słuchacze finału Konkursu.