A A A

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - 1999

Konkurs został zorganizowany i zrealizowany przez Towarzystwo im. F.Liszta przy współpracy z Państwową Filharmonią i Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego prof. Jana Waszkiewicza. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne sprawował Juliusz Adamowski, prezes TiFL. Był to pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny w historii nie tylko Regionu Dolnośląskiego, ale w historii Ziem Zachodnich w ogóle.

Spośród nadesłanych 40 zgłoszeń zakwalifikowana została maksymalna ilość uczestników, na jaką pozwalały ramy czasowe I etapu (przy wykorzystaniu sali koncertowej Filharmonii przez 16 godzin dziennie), czyli 38 pianistów (z 13 krajów - Anglii, Chile, Francji, Finlandii, Holandii, Japonii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Rosji, Tajwanu, USA i Uzbekistanu). Część z nich legitymowała się już znaczącą działalnością artystyczną o zasięgu międzynarodowym. Byli wśród nich laureaci bardzo wielu konkursów pianistycznych w Europie, Japonii i USA (m.in. imienia M.Long i J.Thibaud w Paryżu, F.Liszta w Utrechcie i w Los Angeles oraz "Arthur Rubinstein in memoriam" w Bydgoszczy), jak również laureaci ostatnich edycji ogólnopolskich konkursów pianistycznych im. F,Liszta organizowanych przez nas od 1991 r. W konkursie wzięło udział ostatecznie 32 pianistów. Sześć osób zrezygnowało w ostatniej chwili z przyczyn zdrowotnych lub z powodu nieprzewidzianych kłopotów wizowych.

W Jury uczestniczyli prof. Wiktor Mierżanow (Rosja) - przewodniczący, Juliusz Adamowski - sekretarz, prof. Andrzej Jasiński, prof. Alexander Jenner (Austria), prof. István Lantos (Węgry), prof. Włodzimierz Obidowicz i Aleksiej Orłowiecki (Rosja) - a więc w większości artyści o dużym międzynarodowym autorytecie.

Konkurs w zgodnej opinii wszystkich jurorów, uczestników i recenzentów cechował się bardzo wysokim poziomem artystycznym. Stał się znaczącym wydarzeniem artystycznym i nową jakością w naszym życiu muzycznym.
Wyniki końcowe

I miejsce – Evelina Borbei (Rosja)

Nagrody:5.000 USD ufundowane przez Ministra Kultury i Sztuki.
20.000 zł. ufundowane przez PKO BP – Oddział Regionalny we Wrocławiu.
Recital w Muzeum F. Liszta w Budapeszcie 6 maja 2000 r.
Recital w Ośrodku Chopinowskim w Szafarnii we wrześniu 2000 r.
ufundowany przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.
Zaproszenie przez Elżbietę Penderecką na koncert symfoniczny lub recital w sezonie 1999/2000 w ramach prezentacji „Elżbieta Penderecka przedstawia wielkie talenty”.
Cykl recitali w ramach „Wieczorów lisztowskich” organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta w Polsce w sezonie 1999/2000 lub 2000/2001.

II miejsce – Maciej Pabich (Polska)

Nagroda w wysokości 25.000 zł. ufundowana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Nagroda Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego Republiki Węgierskiej w postaci zaproszenie na koncerty symfoniczne organizowane przez Filharmonię Budapeszteńską.
Zaproszenie przez Elżbietę Penderecką na koncert symfoniczny lub recital w sezonie 1999/2000 w ramach prezentacji "Elżbieta Penderecka przedstawia wielkie talenty".
Zaproszenie na koncerty Krajowego Biura Koncertowego w Warszawie w sezonie 2000/2001.
Cykl recitali w ramach "Wieczorów lisztowskich" organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta w Polsce oraz w Sankt Petersburgu w sezonie 1999/2000 lub 2000/2001.

III miejsce - Aleksiej Komarow (Rosja)

Nagroda w wysokości 15.000 zł. ufundowana przez Samorząd Wrocławia.
Cykl recitali w ramach "Wieczorów lisztowskich" organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta w Polsce w sezonie 1999/2000 lub 2000/2001.

IV miejsce - Tatiana Łarionowa (Rosja)

Nagroda w wysokości 10.000 zł. ufundowana przez Dolnośląską Spółkę Inwestycyjną S.A. w Lubinie
(Grupa Holdingowa KGHM Polska Miedź S.A.).
Cykl półrecitali w ramach "Wieczorów lisztowskich" organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta w Polsce w sezonie 1999/2000 lub 2000/2001.

V miejsce - Hanna Holeksa (Polska)

Nagroda w wysokości 5.000 zł. ufundowana przez Bank Zachodni S.A.
Cykl recitali w ramach "Wieczorów lisztowskich" organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta w Polsce w sezonie 1999/2000 lub 2000/2001.

Michał Szczepański (Polska)

Wyróżnienie w wysokości 1.000 zł. dla najlepszego Polaka po finalistach, ufundowane przez Zakład Renowacji Fortepianów i Pianin "Piano-Fiks" w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza.
Udział w koncertach w Sankt Petersburgu organizowanych przez Konserwatorium im. M. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu wspólnie z Towarzystwem im. F. Liszta w Polsce.

Ponadto Państwowa Filharmonia w Poznaniu, Państwowa Filharmonia imienia W. Lutosławskiego we Wrocławiu i Filharmonia Zabrzańska zaproszą jednego z laureatów najwyższych nagród na koncerty symfoniczne w sezonie 2000/2001. Organizatorzy czynią również starania, aby Filharmonia Narodowa w Warszawie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Państwowa Filharmonia w Krakowie, Państwowa Filharmonia w Rzeszowie, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku i Filharmonia Śląska w Katowicach również zaprosiły wybranego przez siebie laureata na koncerty symfoniczne lub recitale.

Wyciąg regulaminu konkursu

W konkursie mogą wziąć udział pianistki i pianiści w wieku do lat 3 0 (urodzeni nie wcześniej, niż 1 października 1969 r.) bez względu na narodowość.

Uczestnicy wykonują z pamięci program składający się z następujących utworów:
Panstwowa Filharmonia im. W. Lutoslawskiego

I ETAP

a) F. Liszt - jedna z "Études d'execution transcendante": a-moll, Mazeppa, Feux follets, Eroica, Wilde Jagd, f-moll, Chasse neige (S. 139 nr 2, 4, 5, 7, 8, 12),
albo jedna z "Grandes études de Paganini": g-moll, Es-dur, gis-moll, a-moll (S. 141 nr 1, 2, 3, 6),
albo Tarantella z "Venezia e Napoli" (S. 162)
albo Gnomenreigen (S. 145)

b) F. Liszt - jedna z następujących etiud Vision, Ricordanza, Harmonies du soir (S. 139 nr 6, 9, 11), Il lamento, La leggierezza, Un sospiro (S. 144), Waldesrauschen (S. 145)

c) Chopin-Liszt Moja pieszczotka (S. 480 nr 5)

d) Utwór lub utwory dowolnego kompozytora wybrane przez kandydata. Uczestnik może zostać zobowiązany do przedstawienia Jury nut wybranych utworów. O takiej potrzebie zostanie powiadomiony przy potwierdzeniu zakwalifikowania do konkursu. Łączny czas wykonania przez kandydata wszystkich utworów w I etapie wynosi 25 do 35 minut. Wykonanie programu I etapu w czasie krótszym od 25 minut nie kwalifikuje do udziału w II etapie.

II ETAP - PÓŁFINAŁ

a) F. Liszt - Sonata h-moll (S. 178) ;
lub Sonata-Fantazja po lekturze Dantego łącznie z I Walcem Mefisto (S. 161 nr 7 i S. 514)
or one of the following pieces:
albo jeden z następujących utworów: Bellini-Liszt - Reminiscencje z opery "Norma" (S. 394),
Bellini-Liszt - Reminiscencje z opery "Purytanie" (S. 390),
Meyerbeer-Liszt - Wielka fantazja z opery "Hugenoci" (S. 412),
Mozart-Liszt - Reminiscencje z opery "Don Juan" (S. 418),
F. Chopin - Sonata b-moll op. 35,
F. Chopin - Sonata h-moll op. 58,
J. Reubke - Sonata b-moll
R. Schumann - Sonata fis-moll op. 11
R. Schumann - Karnawał op. 9
R. Schumann - Etiudy Symfoniczne op. 13 (wersja podstawowa - 12 etiud)
R. Schumann - Fantazja C-dur op. 17;

b) jedna z transkrypcji następujących pieśni F. Schuberta: Auf dem Wasser zu singen, Erlkönig, Die Junge Nonne, Gretchen am Spinnrade, Ständchen (Horch, Horch die Lerch... wg / from Shakespeare) Ave Maria (S. 558), Aufenhalt, In der Ferne, Liebesbotschaft (S. 560), Die Post (S. 561), Mädchens Klage (S. 563), Die Forelle - II redakcja (S. 564).

III ETAP - FINAŁ

Jeden z następujących utworów na fortepian i orkiestrę:
F. Liszt - I Koncert fortepianowy Es-dur (S. 124),
F. Liszt - II Koncert fortepianowy A-dur (S.125),
F. Liszt - Totentanz. Paraphrase über "Dies Irae" (S.126),
F. Chopin - Koncert fortepianowy e-moll op.11,
F. Chopin - Koncert fortepianowy f-moll op.21.

Każdy uczestnik III etapu otrzymuje tytuł i dyplom Laureata I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

JURY KONKURSU

Victor Merzhanov (Russia) - chairman pianist, professor at the P. Thaykovsky State Conservatory in Moscow,

Juliusz Adamowski (Poland) - secretary pianist, pedagogue at the K. Lipinski Academy of Music in Wrocław, president of the Ferenc Liszt Society in Poland,

Andrzej Jasinski (Poland) pianist, professor at the K. Szymanowski Academy of Music in Katowice,

Alexander Jenner (Austria) pianist

Istvan Lantosz (Hungary) pianist, organist, professor at the F. Liszt Academy of music in Budapeszt,

Wlodzimierz Obidowicz (Poland) pianist, professor at the K. Lipinski Academy of Music in Wrocław,

Alexei Orlovetsky (Russia) pianist, pedagogue and composer from Sankt Petersburg

Marek Pijarowski (Poland) conductor, professor at the K. Lipinski Academy of Music in Wrocław, artistic and executive director of the State W. Lutoslawski Philharmonic Orchestra in Wrocław.

Nagrody

1. Nagrody regulaminowe:

I Nagroda / 1st prize - 40.000 złotych

II Nagroda / 2nd prize - 25.000 złotych

III Nagroda / 3rd prize - 15.000 złotych

Na wniosek jury może być przyznana IV Nagroda w wysokości proporcjonalnej do pozostałych. J ury może dokonać też innego podziału nagród.

2. Zostaną również przyznane nagrody pozaregulaminowe.

3. Fundatorami nagród są: Minister Kultury i Sztuki, Marszałek Województwa Dolnoślskiego, Samorząd Wrocławia, PKO BP Oddział Regionalny we Wrocławiu, DSI KGHM Polska Miedź, Bank Zachodni SA, Piano-Fiks w Kaliszu.

4. Organizatorzy podjęli starania, aby laureaci najwyższych nagród otrzymali zaproszenia do występów na koncertach symfonicznych w Filharmoniach w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Zabrzu, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i na koncertach organizowanych przez Krajowe Biuro Koncertowe.

5. Organizatorzy zapewniają laureatom najwyższych nagród zaproszenia na występy w ramach "Wieczorów lisztowskich" organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta oraz możliwość występu laureata najwyższej nagrody w Muzeum im. F. Liszta w Budapeszcie. Prawdopodobne są również koncerty niektórych laureatów w Sankt Petersburgu.