A A A

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - 2002

 

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ferenca Liszta we Wrocławiu odbywa się pod patronatem Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Konkursu - Juliusz Adamowski
Biuro Konkursu:
Filharmonia Wrocławska im.W.Lutosławskiego
50-044 Wrocław, ul. J.Piłsudskiego 19
fax (+48 71) 351 9735
e-mail: tifl@poczta.fm
http://www.liszt.art.pl/


Informacje ogólne

Organizatorami Konkursu są Towarzystwo imienia Ferenca Liszta i Filharmonia Wrocławska imienia Witolda Lutosławskiego. Konkurs odbywa się w Sali Koncertowej Filharmonii Wrocławskiej w dniach 1-11 października 2002 r. według następującego terminarza: 1 października - przesłuchanie I etapu, symfoniczny koncert inauguracyjny
2 - 5 października - przesłuchania I etapu
6, 7 października - przesłuchania II etapu (półfinał konkursu)
8 października - próba finalistów z orkiestrą
9, 10 października - przed południem próby z orkiestrą, wieczorem przesłuchania finałowe
11 października - ogłoszenie wyników, koncert laureatów, wręczenie dyplomów laureatom, finalistom i półfinalistomNadesłano 54 zgłoszenia z 18 krajów (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Holandia, Izrael, Japonia, Korea, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Stany Zjednoczone, Tajwan, Turcja, Ukraina, Uzbekistan). Większość kandydatów liczy po dwadzieścia kilka lat, ale zgłosiło się również aż trzynaścioro pianistów ponad trzydziestoletnich legitymujšcych się albo czołowymi nagrodami na znanych międzynarodowych konkursach lub działalnościć artystyczną o zasięgu międzynarodowym. Do udziału zostało zakwalifikowanych 50 najlepszych kandydatów.

Z przyczyn losowych zrezygnowało 9 osób (Bartosz Botuliński, Oliver Deutsch, Michał Ferber, Hanna Holeksa, Magdalena Lisak, Diana Moik, Dasha Moroz, Zbigniew Raubo, Witold Wardziukiewicz) i w związku z tym w pierwszym etapie wystąpiło 41 pianistów z 16 krajów. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej zaczynając od wylosowanej litery "D".

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW
1) Bekhzod Abdullaev - Uzbekistan                                          
2) Chuel-Woo Bae - Korea Południowa
3) Nadiya Bandura - Ukraina
4) Bartosz Botuliński - Polska
5) Liene Circene - Łotwa
6) Oliver Deutsch - Izrael, Węgry
7) Rustam Erzhakovsky - Rosja
8) Ladislav Fančovič - Rosja
9) Michał Ferber - Polska
10) Maciej Gański - Polska
11) Lyubov Gegetchkori - Rosja
12) Vincent van Gelder - Holandia
13) Sofya Gulyak - Rosja
14) Hanna Holeksa - Polska
15) Tomasz Kamieniak - Polska
16) Marek Kamola - Polska
17) Alexei Kapichnikov - Rosja
18) Sergey Kasprow - Rosja
19) Shinya Kiyozuka - Japonia
20) Egenia Kobec - Ukraina
21) Štěpán Kos - Czechy
22) Wojciech Kubica - Polska
23) Piotr Latoszyński - Polska
24) Magdalena Lisak - Polska
25) Roger McVey - USA
26) Diana Moik - Estonia
27) Dasha Moroz - Rosja
28) Szymon Musioł - Polska
29) Baiba Ošina - Łotwa
30) Piotr Owsiak - Polska
31) Mi-Jung Park - Korea Południowa
32) Sergey Pashkevich - Rosja
33) Alexandre Pirojenko - Rosja
34) Georgui Pironkov - Bułgaria
35) Sebastian Raj - Polska
36) Zbigniew Raubo - Polska
37) Daniel Röhm - Niemcy
38) Barbora Sejáková - Czechy
39) Naoki Sekino - Japonia
40) Steven Spooner - USA
41) Masataka Takada - Japonia
42) Birsen Ulucan - Turcja
43) Elena Ulyanova - Rosja
44) Wojciech Waleczek - Polska
45) Natalia Wańdoch - Polska
46) Witold Wardziukiewicz - Polska
47) Kemal Yilmaz - Turcja
48) Slavamir Zaranok - Białoruś
49) Michael Zelevinsky - Izrael
50) Iwan Żukow - Białoruś


PÓŁFINALIŚCi
1.  Bekhzod Abdullaev (Uzbekistan)
2.  Chuel-Woo Bae (Korea)
3.  Liene Circene (Łotwa)
4.  Lyubov Gegetchkori (Rosja)
5.  Sofya Gulyak (Rosja)
6.  Shinya Kiyozuka (Japonia)
7.  Štěpán Kos (Czechy)
8.  Roger McVey (USA)
9.  Szymon Musioł (Polska)
10. Mi-Jung Park (Korea Południowa)
11. Sergey Pashkevich (Rosja)
12. Alexandre Pirojenko (Rosja)
13. Daniel Röhm (Niemcy)
14. Steven Spooner (USA)
15. Masataka Takada (Japonia)
16. Wojciech Waleczek (Polska)


FINALIŚCI
1. Lyubov Gegetchkori (Rosja)
2. Sofya Gulyak (Rosja)
3. Štěpán Kos (Czechy)
4. Mi-Jung Park (Korea Południowa)
5. Sergey Pashkevich (Rosja)
6. Alexandre Pirojenko (Rosja)
7. Masataka Takada (Japonia)
8. Wojciech Waleczek (Polska)


WYNIKI II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. F.LISZTA WE WROCŁAWIU
I Nagroda

SERGEY PASHKEVICH (Rosja)

Nagroda w wys. 40.000 zł ufundowana wspólnie przez Samorząd Wrocławia i Oddział Regionalny PKO BP we Wrocławiu.


II Nagroda 

SOFYA GULYAK (Rosja)

Nagroda 25.000 zł ufundowana przez PZU S.A. - Głównego Sponsora Konkursu.


III Nagroda 

MASATAKA TAKADA (Japonia)

Nagroda 15.000 zł ufundowana przez Elektrownię Turów.IV Nagroda

LUYBOW GEGETCHKORI (Rosja)

Nagroda 10.000 zł ufundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.V Nagroda

MI-JUNG PARK (Korea Południowa)

Nagroda 5.000 ufundowana przez PZU S.A. Głównego Sponsora Konkursu

11 października 2002 r. w Filharmonii Wrocławskiej o godz. 19.00 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i koncert lauretów złożony z utworów F.Liszta.

Konkurs w zgodnej opinii wszystkich jurorów, uczestników, krytyków muzycznych i słuchaczy cechował się bardzo wysokim poziomem artystycznym.

Tournée koncertowe jako pierwsza z laureatek rozpoczęła Sofya Gulyak. Wystąpiła w Polsce z 11 recitalami wzbudzając wszędzie zachwyt słuchaczy.

Terminy i miejsca koncertów:
16.X.2002 — Słupsk Zamek Książąt Pomorskich
18.X.2002 — Łódź - Filharmonia
22.X.2002 — Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz (Koncert w 191rocznicę urodzin F.Liszta)
26.XI.2002 — Wrocław, Klub Muzyki i Literatury (koncert dla osób niepełnosprawnych)
26.XI.2002 — Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz
27.XI.2002 — Wrocław, Filharmonia
28.XI.2002 — Trzebnica, Klub Spółdzielni Mieszkaniowej (koncert dla osób niepełnosprawnych)
29.XI.2002 — Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
2.XII.2002 — Siemianowice, Ośrodek Kultury
3.XII.2002 — Katowice, Akademia Muzyczna
5.XII.2002 — Milicz, Ośrodek Kultury (koncert dla osób niepełnosprawnych)

 

FUNDATORZY NAGRÓD

Nagrody finansowe

I - 40.000 zł
ufundowana przez Samorząd Wrocławia i Oddział Regionalny PKO BP SA

II - 25.000 zł
ufundowana przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

III - 15.000 zł
ufundowana przez Elektrownię Turów SA

IV - 10.000 zł
ufundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Nagrody artystyczne

Koncerty symfoniczne i recitale

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach - występ najlepszego polskiego laureata jako solisty w poranku symfonicznym w sezonie 2004/2005

Filharmonia Bałtycka - recital laureata I nagrody w sezonie 2002/2003

Filharmonia Dolnośląska - recital najlepszego polskiego uczestnika konkursu w sezonie 2002/2003

Filharmonia Łódzka - recital laureata I nagrody 18 października 2002r.

Filharmonia Pomorska - udział laureata I nagrody w koncercie Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis - termin do ustalenia

Filharmonia Poznańska - zaproszenie na koncert, szczegóły do ustalenia

Filharmonia Sudecka - zaproszenie na koncert w sezonie 2003/2004, szczegóły do ustalenia

Filharmonia Wrocławska - udział laureata I nagrody w koncercie symfonicznym w sezonie 2003/2004

Filharmonia Zabrzańska - udział laureata I nagrody w koncercie symfonicznym w sezonie 2003/2004

Liszt Competition Foundation w Utrechcie - zaproszenie dla laureata I nagrody na międzynarodowy mistrzowski kurs pianistyczny i koncerty w październiku 2003 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Lisztowskiego w Holandii

Franz-Liszt-Verein Raiding (Austria) - recital laureata I nagrody w Muzeum F. Liszta w miejscu urodzenia kompozytora w Raiding

Muzeum F. Liszta w Budapeszcie - recital laureata I nagrody 9 listopada 2002r.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki - występy 2 laureatów na koncertach w sezonie 2002/2003 lub 2003/2004

Instytucja Promocji Muzyki "Silesia" - występy 2 do 3 laureatów na koncertach XII Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych (16.X 2002 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku i 24.X 2002 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach)

Towarzystwo im. Ferenca Liszta w Polsce występy wszystkich laureatów na "Wieczorach lisztowskich" w sezonie 2002/2003 lub 2003/2004

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - Koło we Wrocławiu — udział (bez honorarium WOJCIECHA WALECZKA Najlepszego Polskiego Uczestnika w salonie muzycznym V Jubileuszowego Międzynarodowego Forum Chopinowskiego we Wrocławiu w Oratorium Marianum (sala muzyczna Uniwersytetu Wrocławskiego) 8 listopada 2002 r. o godz. 20.30.oraz koncert DLA LAUREATA I NAGRODY w szóstej edycji Międzynarodowego Forum Chopinowskiego we Wrocławiu w pierwszej połowie listopada 2003 r./2004.


Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział pianistki i pianiści w wieku od lat 16 (urodzeni nie później niż 1 października 1986 r.) bez względu na narodowość. Bezpaństwowcy muszą dostarczyć kserokopie dokumentu tożsamości.

2. Zgłoszenia należy przesyłać listem poleconym w takim terminie, aby organizatorzy otrzymali zgłoszenie najpóźniej 15 lipca 2002 r.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Filharmonia Wrocławska im. W. Lutosławskiego
II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Liszta
ul. J. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław

Zgłoszenia można nadsyłać wyłącznie na załączonym formularzu lub jego kopii (bez zmiany formatu). Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) kserokopię aktu urodzenia, lub kserokopię odpowiednich stron z paszportu
b) zdjęcie fotograficzne w formacie nie mniejszym od 9 x 13 cm, w miarę możliwości czarno-białe; zdjęcie nie może być objęte zastrzeżeniami wynikającymi z praw autorskich
c) biografię artystyczną zawierającą informacje o edukacji muzycznej i osiągnięciach artystycznych
d) kserokopię dokonania wpłaty wymienionej w pkt. 3
e) kserokopie posiadanych dyplomów konkursowych
Można również dołączyć rekomendacje znanych artystów i kserokopie recenzji.

3. Przed wysłaniem zgłoszenia należy dokonać opłaty za uczestnictwo w Konkursie w wysokości 400 złotych lub 100 USD (albo ich równowartości w innej wymienialnej walucie). Koszty operacji bankowych poza granicami kraju pokrywa wpłacający.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Towarzystwo im. F.Liszta
PKO Bank Polski SA
IV Oddział we Wrocławiu
10205242-1108592-270-1

4. Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata na Konkurs będzie podjęta przez kierownictwo Konkursu na podstawie nadesłanych materiałów. W razie bardzo dużej ilości zgłoszeń, przekraczającej ramy czasowe przewidziane na przesłuchania I etapu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikowania do uczestnictwa w konkursie również w oparciu o kolejność wpływania zgłoszeń.
Wszystkie decyzje kierownictwa konkursu są ostateczne i niezaskarżalne. Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w konkursie otrzymują zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o koszty bankowe lub pocztowe. ˝adne inne uzasadnienie nie może spowodować zwrotu wniesionej opłaty.

5. Podpis złożony przez kandydata na karcie zgłoszenia oznacza równocześnie podporządkowanie się regulaminowi Konkursu.

6. Kandydaci otrzymają listem poleconym, faxem lub e-mailem informację o zakwalifikowaniu, lub nie zakwalifikowaniu ich do udziału w Konkursie najpóźniej do 15 sierpnia 2002. Do pozytywnych decyzji dołączona będzie informacja o dniu i dokłanej godzinie przesłuchania kandydata w I etapie konkursu oraz o czasie próby instrumentu oraz ewentualne informacje dotyczące rezerwacji hotelu i innych spraw.

7. Wszystkim uczestnikom przysługuje 20-minutowy limit czasu na wybór fortepianu i próbę na wybranym instrumencie przed I etapem oraz w miarę możliwości organizacyjnych również przed II etapem. Zapewnia się też możliwość nieodpłatnego korzystania z innych instrumentów w celu niezbędnych ćwiczeń podczas trwania Konkursu.

8. Wszyscy uczestnicy obowiązani są przybyć do Wrocławia w terminie umożliwiającym im odbycie we wskazanym czasie próby fortepianu i wystąpienia w I etapie.

9. Uczestnicy Konkursu występują w I i w II etapie w kolejności alfabetycznej, poczynając od wylosowanej komisyjnie litery. W finale dyrygent może zaproponować inną kolejność. Przesłuchania finałowe odbędą się z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej i poprzedzone będą dwiema próbami z orkiestrą.

10. Uczestnik, który z ważnych powodów opóźni swoje przybycie może być dopuszczony do przesłuchań poza wyznaczoną kolejnością w terminie wyznaczonym przez Jury Konkursu.

11. Wszystkie przesłuchania są publiczne. Wszystkie przesłuchania i koncert laureatów mogą być przez organizatorów nagrywane w zakresie audio i video dla celów wewnętrznej dokumentacji Konkursu. Przesłuchania finałowe i koncert laureatów mogą być transmitowane lub retransmitowane przez radio i telewizję. Uczestnicy Konkursu rezygnują na rzecz organizatorów ze swoich praw autorskich do dokonywanych przez organizatorów nagrań oraz do transmisji lub retransmisji radiowych i telewizyjnych.

12. Wykonawcy koncertu laureatów zobowiązani są wystąpić w nim nieodpłatnie. Jury bezpośrednio po zakończeniu II etapu i ocenie jego wyników poda do wiadomości nazwiska wykonawców koncertu laureatów i proponowany program koncertu. Do udziału w koncercie laureatów mogą być wytypowani również zdobywcy nagród pozaregulaminowych.

13 Uczestnicy wykonują z pamięci program składający się z następujących utworów:

I ETAP
a) F. Liszt - jedna z następujących Etiud transcendentalnych.:
a-moll, Mazeppa, Feux follets, Eroica, Wilde Jagd, f-moll,
Chasse neige (S. 139 nr 2, 4, 5, 7, 8,10, 12),

albo jedna z następujących Wielkich Etiud według Paganiniego:
g-moll, Es-dur, gis-moll, a-moll (S. 141 nr 1, 2, 3, 6),

albo Tarantella z "Venezia e Napoli" (S. 162).

b) F. Liszt - jedna z następujących etiud:
Vision, Ricordanza, Harmonies du soir (S. 139 nr 6, 9, 11),
Il lamento, La leggierezza, Un sospiro (S. 144),

c) F.Liszt - II Nokturn E-dur Seliger Tod (Gestorben war ich...) z Liebestrńume 3 Notturnos (S. 541).

d) Utwór lub utwory dowolnego kompozytora wybrane przez kandydata. Uczestnik może zostać zobowiązany do przedstawienia Jury nut wybranych utworów. O takiej potrzebie zostanie powiadomiony przy potwierdzeniu zakwalifikowania do konkursu. Łączny czas wykonania przez kandydata wszystkich utworów w I etapie wynosi od 25 do 35 minut. Wykonanie programu I etapu w czasie krótszym od 25 minut nie kwalifikuje do udziału w II etapie. 

II ETAP - PÓŁFINAŁ
a) F. Liszt - Sonata h-moll (S. 178),
lub Sonata-Fantazja po lekturze Dantego łącznie z I Walcem Mefisto (S. 161 nr 7 i S. 514), 
albo jeden z następujących utworów:
Bellini-Liszt - Reminiscencje z opery "Norma" (S. 394),
Bellini-Liszt - Reminiscencje z opery "Purytanie" (S. 390),
Meyerbeer-Liszt - Wielka fantazja z opery "Hugenoci" (S. 412),
Mozart-Liszt - Reminiscencje z opery "Don Juan" (S. 418),
F. Chopin - Sonata b-moll op. 35,
F. Chopin - Sonata h-moll op. 58,
R. Schumann - Sonata fis-moll op. 11,
R. Schumann - Karnawał op. 9,
R. Schumann - Etiudy Symfoniczne op. 13 (wersja podstawowa - 12 etiud),
R. Schumann - Fantazja C-dur op. 17,
albo jedna z Sonat J.Brahmsa (C-dur op. 1, fis-moll op.2, f-moll op.5). 

b) jedna z transkrypcji następujących pieśni F. Schuberta:
Auf dem Wasser zu singen, Erlkönig, Die Junge Nonne, Gretchen am Spinnrade, Stńndchen (Horch, Horch die Lerch...) wg Shakespeare`a, Ave Maria (S. 558), Aufenhalt, In der Ferne, Liebesbotschaft (S. 560), Die Post (S. 561), Mńdchens Klage (S. 563), Die Forelle - II redakcja (S. 564).

III ETAP - FINAŁ

a) Jeden z następujących utworów na fortepian i orkiestrę:
F. Liszt - I Koncert fortepianowy Es-dur (S. 124),
F. Liszt - II Koncert fortepianowy A-dur (S.125),
F. Liszt - Totentanz. Paraphrase über "Dies Irae" (S.126),
F. Chopin - Koncert fortepianowy e-moll op.11,
F. Chopin - Koncert fortepianowy f-moll op.21.

b) Jedna z Rapsodii węgierskich F. Liszta. 

14. Nagrodzeni lub wyróżnieni uczestnicy I edycji Konkursu w roku 1999 r. nie mogą powtarzać wówczas wykonanych utworów. 

15. Uczestnicy I i II etapu mogą skorygować podaną na karcie zgłoszenia kolejność wykonywania utworów w I i w II etapie najpóźniej na pół godziny przed występem.

16. Jury Konkursu, działające w oparciu o własny regulamin, decyduje o zakwalifikowaniu uczestników Konkursu do II i III etapu oraz o przyznaniu i podziale nagród regulaminowych i wyróżnień. Do udziału w III etapie może zostać dopuszczonych maksymalnie osiem osób. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.

17. Tytuł Laureata II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ferenca Liszta we Wrocławiu przysługuje wyłącznie zdobywcom nagród regulaminowych. Wszyscy uczestnicy II etapu oraz nie nagrodzeni nagrodami regulaminowymi uczestnicy III etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa w półfinale lub w finale Konkursu.

18. Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu i pełna lista Fundatorów nagród i wyróżnień zostanie podana do publicznej wiadomości 11 października 2002 r.

19. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i umowami międzynarodowymi.

20. Organizatorzy mogą na życzenie kandydata zarezerwować noclegi w hotelu o wysokim standardzie (****) w cenie do 150 złotych za jedną dobę w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, lub w hotelu o średnim standardzie (**) w cenie około 70 złotych za miejsce w pokoju dwuosobowym za jedną dobę bez śniadania. Organizatorzy mogą też na życzenie kandydata zarezerwować hotel dla osoby towarzyszącej. Uczestnikom zakwalifikowanym do półfinału i do koncertu laureatów organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania od noclegu 5/6 października do noclegu 11/12 października pod warunkiem skorzystania z miejsc hotelowych zarezerwo- wanych przez organizatorów. Pozostali uczestnicy i osoby towarzyszące opłacają te koszty indywidualnie bezpośrednio w hotelu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia (nie dotyczy to śniadań wliczonych w cenę pokoju).

Zapytania dotyczące Konkursu można kierować listownie na adres:
Filharmonia Wrocławska im. W. Lutosławskiego
II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Liszta
ul. J.Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław
faxem na numer:
(+48 71) 351 9735
e-mail: tifl@poczta.fm
telefonicznie w języku polskim, niemieckim, rosyjskim na numery:
(+48 71) 351 9735, (+48) 602 469 723
telefonicznie w języku angielskim na numer:
(+48) 604 338 918


Jury Konkursu

WIKTOR MIERŻANOW (Rosja) - Przewodniczący
Pianista, profesor Państwowego Konserwatorium im. P.Czajkowskiego w Moskwie,

JULIUSZ ADAMOWSKI (Polska) - Sekretarz
pianista, pedagog, Prezes Towarzystwa im. F.Liszta w Polsce,

ANDRZEJ JASIŃSKI (Polska)
pianista, profesor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach,

ALEXANDER JENNER (Austria)
pianista, profesor Universitńt für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu,

ISTVÁN LANTOS (Węgry)
pianista, organista, profesor Akademii Muzycznej im. F.Liszta w Budapeszcie,

WŁODZIMIERZ OBIDOWICZ (Polska)
pianista, profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu,

ALEKSIEJ ORŁOWIECKI (Rosja)
pianista, pedagog i kompozytor z Sankt Petersburga


Nagrody

1. Nagrody regulaminowe:

I Nagroda - 40.000 złotych (w grudniu 2001 r. równowartość 10.000 USD)

II Nagroda - 25.000 złotych (w grudniu 2001 r. równowartość 6.250 USD)

III Nagroda - 15.000 złotych (w grudniu 2001 r. równowartość 3.750 USD)


Na wniosek jury mogą być również przyznane :

IV Nagroda -10.000 złotych (równowartość około 2.500 USD)

V Nagroda - 5.000 złotych (równowartość około 1.250 USD)

2. Przewiduje się również przyznanie nagród pozaregulaminowych

3. Wśród Fundatorów Nagród są: Minister Kultury, Samorząd Wrocławia, PKO Bank Polski SA - Oddział Regionalny we Wrocławiu. Do grona Sponsorów należą również: Poczta Polska, PZU SA - Oddział Okręgowy we Wrocławiu, Zespół Elektrociepłowni Wrocław KOGENERACJA SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej we Wrocławiu, ED. SEILER Pianofortefabrik GmbH&co.KG, MEYER Fabryka Fortepianów Sp. z o.o.

4. Organizatorzy zapewniają laureatom najwyższych nagród zaproszenia na występy w ramach "Wieczorów lisztowskich" organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta w Polsce oraz możliwość występu laureata najwyższej nagrody w Muzeum im. Ferenca Liszta w Budapeszcie. Prawdopodobne są również koncerty laureata I Nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Lisztowskim w Holandii w 2003 r., udział w niektórych koncertach organizowanych przez Liszt Competition Foundation w Utrechcie oraz udział w koncertach symfonicznych w Polsce.